Jonasz i jego paczka

Do szkoły przychodzi inspektor na wizytację. Robi wszystko, żeby udowodnić pani Sztokfisz, że źle prowadzi szkołę. Dzieci wymyślają sposób, żeby uratować szkołę i panią dyrektor.