Jedyneczka

Dzieci uczą się, jak założyć zielony zimowy ogródek. Razem z Jedyneczką odwiedzają oranżerię i szklarnię.