Jedyneczka

Jedyneczka zaprasza wszystkie dzieci do całkiem zmienionego mieszkania jakim jest studio telewizyjne. Poznamy jej nowych sąsiadów, którymi są - Pan Niewiedziałek , który lubi żarty, zagadki i zabawy z dziećmi oraz  człowiek orkiestra - Pan Meloman, któremu wszystko wokół gra. Wraz z Jedyneczką złożymy wizytę ilustratorce książek dla dzieci p. Dorocie Łosokot – Cichockiej a także zajrzymy do pracowni  plastycznej zobaczyć jak malują najmłodsi. Dowiemy się , kto to jest Pytałek i nauczymy dzieci refrenu piosenki o nim.