Itch

Dr Flowerdew w zdradziecki sposób ponownie przejmuje kamień. Itch wraz z przyjaciółmi próbują go odnaleźć.