Itch

Dr Flowerdew czyni ostatnie przygotowania do syntezy nowego pierwiastka. Zapobiec grożącej całemu miastu katastrofie może tylko naturalny pierwiastek zawarty w kamieniu. Na szczęście w ostatniej chwili sytuacja zostaje opanowana.