Idefiks i Nieugięci

Do Nieugiętych dołącza - pozornie niezdarna - sistrzenica Rygoriksa Tortilla.