Idefiks i Nieugięci

Ekierus rekfiruje w Lutecji olbrzmie głazy, mehiry by przeznaczyć je na rzymskie kolumny, które mają stanąć wzdłuż rzeki.