Halo halo!

Bzyku myśli, że Wiktor namalował obraz. Jednak to nie jest dzieło malarskie Wiktora, ale tarcza. Będzie w nią można rzucać śnieżkami. Do zrealizowania tego pomysłu zainspirowała Wiktora Margolcia.