Halo halo!

Miś miał nauczyć się jednego z trzech wierszyków: „O bałwanku”, O słoneczku” lub „O deszczyku”. Kiedy jednak Margolcia dopytuje Misia o wierszyki okazuje się, że On nie nauczył się żadnego. Margolcia przypuszcza,