Halo halo!

Margolcia oznajmia, że jest zła, nie lubi Bzyka i nie będzie się z nim bawić. Co się takiego stało?