Ernest i Celestyna

Celestyna znajduje w lesie tajemniczą jaskinię, gdzie mieszkańcy odkrywają prastare malowidła.