e-MOCje

Nikomu i niczemu już nie wierzę! słyszy się coraz częściej od młodzieży. W czasie pandemii straciły na znaczeniu zasady i reguły, nikt nie ma gotowych odpowiedzi. Z mediów docierają sprzeczne informacje dotyczące pandemii. Codzienna rzeczywist