Duże Dzieci

W kolejnym odcinku programu najmłodsi rozmawiają o podwodnym świecie,
opowiadając co to jest podwodny świat, kto nim rządzi, jak człowiek może żyć
pod wodą, czyją własnością są morza, jak wygląda morski diabeł, na czym polega
nurkowanie i czego ludzie szukają na dnie mórz.
Dzieci poruszają także temat „charaktery i temperamenty”, wyjaśniając co to
jest charakter i temperament, co to znaczy być charakternym, jak wygląda człowiek
bez charakteru, jakie są rodzaje temperamentów, jaki temperament pomaga w życiu,
a jaki przeszkadza oraz czy zwierzęta też mają temperamenty.