Duże Dzieci

W tym odcinku programu najmłodsi rozmawiają o operze
i operetce, opowiadają czym różni się opera od operetki, jaka jest
różnica między operą, a zwykłym teatrem, kto to jest diva operowa,
co to jest libretto, co to jest uwertura, czy musical jest operą, czym
jest teatr muzyczny, i co to jest opera mydlana.
Dzieci poruszają także temat „Solidarność”, wyjaśniając kiedy powstała
Solidarność, co spowodowało powstanie Solidarności, przeciwko czemu
protestowała Solidarność, kto stanął na jej czele, jakie postulaty miała
Solidarność i czy zostały one zrealizowane, co to jest stan wojenny,
co to jest internowanie i do czego potrzebna jest solidarność w narodzie.