Duże Dzieci

W kolejnym odcinku programu Wojciech Mann postanowił porozmawiać z dziećmi o cudzoziemcach, pytając kto to jest cudzoziemiec, po czym poznać cudzoziemca, po co cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski, jakie są różnice w zachowaniu cudzoziemców i Polaków, jakie problemy mają cudzoziemcy w Polsce, jak radzą sobie z polskim językiem, jak Polacy traktują cudzoziemców i kiedy Polak staje się cudzoziemcem.


Rozmawiają także o tym, kto to jest mąż stanu, czy każdy polityk jest mężem stanu, jaka jest różnica między zwykłym politykiem a mężem stanu, jakie trzeba mieć cechy żeby zostać mężem stanu, czy kobieta może być mężem stanu, jak się zostaje mężem stanu i czy zostaje się nim na całe życie.