Duże Dzieci

W kolejnym odcinku programu Wojciech Mann postanowił porozmawiać z dziećmi o podatkach, pytając, co to są podatki, kto ustala ich wysokość, na co idą pieniądze z podatków, jak wysokie powinny być podatki w Polsce, co robią ludzie, gdy podatki