Duże Dzieci

Tematem programu jest czas. Najpierw pytanie: co to jest czas? Dzieci próbują na nie odpowiedzieć, ale okazuje się, że nie jest to takie łatwe.