Duże Dzieci

Dzieci zastanawiają się, po czym poznać, że ktoś jest lub nie jest tolerancyjny.
Poruszają także „imponujący” temat, wyjaśniając, co to znaczy, że ktoś nam
zaimponował, dlaczego ludzie lubią imponować i czym w ogóle można zaimponować innym. Gośćmi programu są Piotr Adamczyk, Marek Kondrat.