Duże Dzieci

Goście: Magdalena Cielecka i Rafał Królikowski

Dzieci opowiadają o swoim młodszym rodzeństwie – jak to jest mieć kogoś jeszcze młodszego od siebie w domu? Czy życie dzieci zmieniło się, od kiedy w ich domach pojawił się nowy członek rodziny? Dzieci opowiadają o swoich relacjach z rodzeństwem i zdradzają sposoby na poradzenie sobie z zazdrością o czas, który rodzice poświęcają najmłodszym.

W drugiej części programu dzieci rozmawiają o komputerach. Z czego składa się to urządzenie oraz czy życie we współczesnym świecie jest możliwe bez komputerów?