Duże Dzieci

Goście: Beata Kozidrak i Beata Pietras oraz Leszek Mazan

Dzieciaki próbują wyjaśnić, na czym polega lokalny patriotyzm. Dlaczego „małe ojczyzny” są takie ważne i jak objawia się przywiązanie do tradycji? Dzieci rozmawiają o sławnych ludziach, którzy pochodzą z ich miejscowości.

W drugiej części programu dzieci dyskutują o relacjach ojciec-syn i matka-córka. Z którym z rodziców łatwiej jest im się dogadać? Czy w rodzinie istnieje „solidarność płci”?