Duże Dzieci

Goście: Justyna, Magda i Cecylia Steczkowskie oraz Marcin Prokop. Dzieci dyskutują o kompleksach i sposobach, w jakich ludzie starają się ich pozbyć, a także o tym, czy kompleksy mogą dopingować do działania? W czasie rozmowy najmłodszych pada bardzo