Duże Dzieci

Goście: Janina Ochojska oraz Marcin i Michał Wójcik Mowa ciała. Czym jest i czy jest potrzebna? Dzieci podają przykłady sytuacji, w których łatwiej przekazać coś gestem, niż powiedzieć. Zastanawiają się również, jakie gesty są na