Duże Dzieci

Goście: Janina Ochojska oraz Marcin i Michał Wójcik

Mowa ciała. Czym jest i czy jest potrzebna? Dzieci podają przykłady sytuacji, w których łatwiej przekazać coś gestem, niż powiedzieć. Zastanawiają się również, jakie gesty są najbardziej rozpoznawalne, a które mogą być niezrozumiałe?

W drugiej części programu dyskusja dotyczy przyzwoitości. Najmłodsi dyskutują, kiedy możemy nazwać kogoś przyzwoitym człowiekiem, a kiedy nie.