Duże Dzieci

Goście: Janek Mela oraz Kot Przybora i Iwo Zaniewski. Tym razem dzieci rozmawiają o marzeniach, zastanawiając się o czym najczęściej marzą ludzie, w jakim stopniu marzenia się spełniają i kto lub co spełnia te marzenia. Dyskutują również o tym