Duże Dzieci

Goście: Janek Mela oraz Kot Przybora i Iwo Zaniewski.
Tym razem dzieci rozmawiają o marzeniach, zastanawiając się o czym najczęściej marzą ludzie, w jakim stopniu marzenia się spełniają i kto lub co spełnia te marzenia. Dyskutują również o tym, jak wyglądałby świat gdyby wszystkie marzenia się zrealizowały.
W drugiej części programu rozmowa koncentruje się wokół reklamy. Dzieci opisują kto jest najbardziej na nią podatny, w jakim stopniu ludzie wierzą reklamie, jakie reklamy irytują i dlaczego, oraz co musi zawierać reklama, by była skuteczna.