Duże Dzieci

Goście: Piotr Najsztub, prof. Andrzej Legocki

Dzieci rozmawiają na temat prawdy i kłamstwa. Zastanawiają się, dlaczego ludzie kłamią i w jakich sytuacjach to robią, jaka jest różnica między kłamstwem a kłamstewkiem.

W drugiej części programu wyjaśniają znaczenie wyrażenia „piękny umysł”. Mówią, jaka jest różnica między inteligencją a intelektem, jak można nabyć inteligencję, jak mierzy się intelekt i co to jest iloraz inteligencji.