Duże Dzieci

Goście: Bogusław Kaczyński i Jerzy Bralczyk.

Dzieciaki tłumaczą, jak odróżnić dobre maniery od złych – innymi słowy czym różni się takt od nietaktu. Najmłodsi podają interesujące przykłady zachowania zgodnego z savoir-vivre oraz gaf.

W drugiej części audycji dzieci próbują wyjaśnić różnicę pomiędzy przysłowiem i powiedzeniem. Próbują też odgadnąć znaczenie popularnych przysłów: „Pokorne ciele dwie matki ssie”, „Baba z wozu koniom lżej” lub „Dzieci i ryby głosu nie mają” - warto poznać definicje ich autorstwa.