Duże Dzieci

Goście: Bogusław Kaczyński i Jerzy Bralczyk. Dzieciaki tłumaczą, jak odróżnić dobre maniery od złych – innymi słowy czym różni się takt od nietaktu. Najmłodsi podają interesujące przykłady zachowania zgodnego z savoir-vivre oraz g