Duże Dzieci

Goście: prof. Jan Miodek i prof. Bronisław Geremek. Dzieci rozmawiają o języku, mowie ciała, gestach i sposobach porozumiewania się. Zastanawiają się, dlaczego tak często dochodzi na tym tle do nieporozumień. W dyskusji pojawia się również tem