Duże Dzieci

Goście: Janusz Korwin-Mikke oraz Ewa Minge i Maciej Zień Co to są wady narodowe? Czego powinniśmy się wstydzić? Dzieci analizują Polaków pod kątem słabostek charakterystycznych dla naszej nacji. Ich spostrzeżenia są bardzo celne – dzięki