Duże Dzieci

Goście: Michał Fajbusiewicz oraz Marcin i Rafał Mroczkowie.

Może zdumiewać, ile najmłodsi wiedzą na temat prawa, bezprawia i sprawiedliwości. Rozmawiamy o gończych żółwiach, złodziejach i policjantach, ale także o rodzinie, relacjach rodzice-dzieci, i bliźniętach jedno- i dwujajowych.