Domowe przedszkole

Opowiadanie Danuty Wawiłow „Gorąca skorupa” jest pretekstem do próby zapoznania dzieci z historia geologiczną Ziemi. Wyprawa do Muzeum Ziemi, oglądanie modelu skorupy ziemskiej. Przy pomocy zabaw z piaskiem opowiadamy dzieciom jak