Domowe przedszkole

Opowiadanie Danuty Wawiłow „Gorąca skorupa” jest pretekstem do próby zapoznania dzieci z historia geologiczną Ziemi. Wyprawa do Muzeum Ziemi, oglądanie modelu skorupy ziemskiej. Przy pomocy zabaw z piaskiem opowiadamy dzieciom jak powstała nasza planeta. Zabawy plastyczne - robienie rakiety. Wyprawa rakietą w przestrzeń kosmiczną i oglądanie Ziemi z Kosmosu.
Zabawy muzyczne Urszuli Smoczyńskiej.
Wiersz Józefa Ratajczaka „Pytania”.