Domisie

Amelka wpada na pomysł, by Domisie samodzielnie stworzyły gazetkę „Domisiowe Nowiny”. Sama zostaje naczelną redaktorką i rozdziela zadania: Pysia jest odpowiedzialna za artykuł o roślinach, Bazyli zajmuje się przeglądem sportowych wydarzeń, Eryk ma stworzyć rubrykę najnowsze nowinki techniczne. Strachowyj bardzo chce im pomóc, ale jak to zwykłe bywa, czasem bardziej przeszkadza niż pomaga. Mimo to Domisiakom udaje się stworzyć pisemko.