Domisie

Bazyli i Eryk wymyślili zawody, który z nich jako pierwszy zrobi coś wyjątkowego. Nie zauważyli, że pomagając żabkom, Sójce czy Ślimakowi już stali się wyjątkowi dla swoich przyjaciół. Ta historia uczy szlachetności i zachowania