Domisie

Pysia martwi się, że znalazła już wszystkie liście do swojej kolekcji. Co teraz będzie zbierać? Eryk też chciałby zostać kolekcjonerem. Poduszka i Czajnik podsuwają mu ciekawe pomysły, ale Erykowi podoba się rada Bazylego, żeby zbierać kamienie. Nies