Domisie

Domisie postanowiły założyć własną gazetę. Postanowiły w niej umieścić dział przyrodniczy, sportowy, modę i rubrykę z bajką. W pierwszym numerze znalazła się także aktualna informacja o zaginionym ślimaku.