Domisie

Co znaczy pokazywać rogi? Amelka nie ma humoru i jest niegrzeczna. Od rana pokazuje rogi. Strachowyj chce nastraszyć Domisie i też chce mieć rogi, ale przestraszy tylko nierogatego ślimaka. Z kolei żaba przyprawia sobie róg z patyka, by strasz