Domisie

Eryk wymyśla zabawę w przedrzeźnianie. Ale ten pomysł nie podoba się Domisiakom. Dlatego Amelia uczy wszystkich, że lepiej naśladować głosy zwierząt, bo to nikomu nie sprawia przykrości.