Domisie

Pysia i Amelka będą piekły ciasto z rodzynkami, bo mają przyjść goście.
Niestety, nie wszyscy chcą zaprosić tych samych znajomych. Ślimak zaprasza
Stracha na wróble, ale Bazyli nie jest tym zachwycony. Jest wręcz niegrzeczny
wobec gościa. Dlatego dostanie nauczkę. Do Domisiowa przyleci kosmita, który
wcale a wcale nie będzie chciał rozmawiać z Bazylim. Czy to Bazylego czegoś
nauczy?