Domisie

Pysia i Amelka będą piekły ciasto z rodzynkami, bo mają przyjść goście. Niestety, nie wszyscy chcą zaprosić tych samych znajomych. Ślimak zaprasza Stracha na wróble, ale Bazyli nie jest tym zachwycony. Jest wręcz niegrzeczny wobec gościa. Dlat