Domisie

W Domisiowej Krainie wszyscy są bardzo zajęci swoimi
niezwykle ważnymi sprawami. Nikt nie ma czasu na rozmowę
ze Ślimakiem. Idzie więc na poszukiwania nowego przyjaciela.
Nagle, na polu słoneczników spotyka stracha na wróble. Okazuje
się, że może on być wspaniałym rozmówcą, bo ma po prostu
dużo czasu na rozmowę. Strach chętnie zaprzyjaźnia się
ze Ślimakiem, a potem ze wszystkimi Domisiami.