Czapu Czipu

Czipu leży sobie, wymachując nogami. Nagle z nieba spada mu na głowę jego czapka, ale jest malutka. Zaczyna rosnąć i unosi się do góry. Chłopiec chwyta ją, a ta bierze go do nieba. Lecą między chmurami, aż nagle czapka zaczyna świszczeć i opad