Czapu Czipu

Chłopiec stoi w czapce, której nagle wyrastają uszy, szary ogon i kopytka. Nagle, czapka ucieka do stodoły ze snopkami siana i owsa. Zaczyna zajadać, a Czipu chowa się za kolejnym snopkiem i straszy czapkę tak, że wyskakuje spod niej przerażony osiołek. Skacząc, rżąc i fikając ląduje w wozie, który rozpędza się i wpada na kamień. W końcu udaje się go zaprzęc go do wozu, jednak osiołek nie chce iść. Pomaga tylko marchewka na kiju.