Czapu Czipu

Chłopiec stoi w czapce, której nagle wyrastają uszy, szary ogon i kopytka. Nagle, czapka ucieka do stodoły ze snopkami siana i owsa. Zaczyna zajadać, a Czipu chowa się za kolejnym snopkiem i straszy czapkę tak, że wyskakuje spod niej przerażon