Czapu Czipu

Czipu siedzi na piasku, czapka zaczyna rytmicznie się bujać i falować. Wysypuje na chłopca górę muszelek, Czipu ciekawie zagląda do środka i słyszy szum fal. Spod czapki wystaje sieć rybacka pełna rybek, gdy czipu do niech podchodzi wielka fal