Czapu Czipu

Chłopiec wycina sobie z papieru pióro i zakłada do czapeczki. W tym momencie z czapką ucieka na parapet i zaczyna wydobywać się gruchanie. Czapka wylatuje przez okno, chłopiec za nią, z czapki lecą jak z artylerii salwy ptasich kupek.