Bystry Bill

Bill to mały koala z niesamowitą wyobraźnią, który poprzysiągł chronić swoje rodzinne miasto przed niebezpieczeństwami.