Budzik

W tym odcinku dzieci dowiedzą się co to jest grzeczność. Budzikowe postaci uczą dobrych manier i tłumaczą, co to znaczy być dobrze wychowanym. Pan Melonik ze swoim pupilem Czocherem przypominają, że bardzo ważne na co dzień są trzy magiczne słowa: dz