Budzik

Budzik pobiera lekcję dobrych manier przy stole, uczy się posługiwania sztućcami. Pomaga mu Ruda. Przy okazji dowiadujemy się, że mieszkańcy niektórych krajów Azji do jedzenia używają drewnianych pałeczek.