Bolek i Lolek

I znów oglądany film w telewizji staje się punktem wyjścia zabawy Bolka i Lolka. Bolek, Lolek i koza – to bohaterowie podwórkowej corridy.