Baśnie i bajki polskie

Pewna poznańska Harbina wraca z podróży i przywozi ze sobą, jako żywe maskotki, dwa koziołki. Następnego dnia udaje się do Burmistrza miasta i żąda, aby wzorem innych miast europejskich, zegary na poznańskim Ratuszu wybijały pełne godziny z ku