Baśnie i bajki polskie

W pewnej wiosce niedaleko dużego miasta, mieszka wdowiec, Drwal Jakub ze swoją córką, Dorotką. Dorotka jest dziewczynką dobrą i pracowitą, toteż ojciec często nazywa ją swoim skarbem. Wieść o skarbie Jakuba, przekazywana z ust do ust, zmienia