Bali

Podczas lekcji przyrody Pani Lina wręcza uczniom aparaty fotograficzne, po jednym na parę, i ogłasza konkurs. Dzieci mają sfotografować jak najwięcej zwierząt żyjących w najbliższej okolicy. Potem odbędzie się wystawa zdjęć. Bali i Tamara początkowo