Artur i Dzieci Okrągłego Stołu

Zbierając światło księżyca za pomocą Excalibura, Merlin i Artur zauważają, że Miecz Bretanii w niewytłumaczalny sposób traci swój ochronny blask: staje się kruchy jak szkło, gotowy do rozbicia i rozprzestrzenia straszliwy ogień pierwotn