Artur i Dzieci Okrągłego Stołu

Do Camelotu trafia zgubiony rumak. Ma na sobie barwy rycerskie, dlatego mistrz Ulfin chce, aby jego podopieczni zastosowali się do tradycji okupu. Artur sprzeciwia się takiemu postępowaniu i oddaje konia bez szantażu. Skutkuje to uwięzieniem Tristana